Selasa, 26 Mei 2009

Belia Labuan promosi generasi bebas jenayah

Tags


50 SERTAI EKPEDISI GENERASI BEBAS JENAYAH
KOTA KINABALU: Seramai 50 peserta terdiri daripada pemimpin-pemimpin dan ahli-ahli persatuan belia dari Wilayah Persekutuan Labuan menyertai Ekspedisi Generasi Bebas Jenayah bermula 25 hingga 31 Mei ini merentas WP Labuan, Kota Kinabalu, Sandakan dan Tawau untuk mempromosi generasi bebas jenayah.

Penolong Pengarah Belia, Jabatan Belia dan Sukan WP Labuan, Ronnie Boniface Nugi berkata program itu adalah salah satu usaha Kementerian Belia dan Sukan Malaysia untuk meningkatkan kesedaran mengenai bahaya perlakuan jenayah seterusnya mengurangkan kadar perlakuan jenayah di kalangan belia di negara kita.
Antara objektifnya ialah memberi pendidikan dan maklumat nyang tepat kepada masyarakat khususnya golongan belia mengenai perlakuan jenayah, meningkatkan kesedaran mengenai bahaya perlakuan jenayah di kalangan belia dan kesan-kesannya, mengurangkan penglibatan belia dalam aktiviti tidak sihat yang boleh mendorong kepada perlakuan jenayah.
Selain itu, program itu juga bertujuan melahirkan generasi muda yang bertanggungjawab khususnya dalam menangani masalah sosial dan jenayah dan memupuk semangat pembangunan komuniti oleh komuniti iaitu pelan tindakan pencegahan jenayah digerak dan diterajui oleh anggota masyarakat tempatan sendiri.
Ekspedisi itu disertai oleh Persatuan Belia Bukit Kuda, Persatuan Belia Sungai Lada (BELADA) , Persatuan Belia Tanjung Aru (GABETA), Persatuan Belia Bukit Kallam (Millineum) Persatuan Belia Gersik Saguking (GESA) dan Kelab Rakan Muda Labuan.