Jumaat, 24 Februari 2017

CHECK DAN RE-CHECK LAGI, DAN LAGI

Tags
CHECK DAN RE-CHECK LAGI, DAN LAGI

Apabila anda menerima sesuatu berita `check’ dahulu sejauh mana kebenarannya. Dan kemudian `re-check’ lagi.  Inilah adalah satu petua dalam dunia kewartawanan yang mungkin boleh diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Ketika kita berhadapan dengan banyaknya berita palsu atau `hoax’ maka prinsip asas kewartawanan amatlah perlu dalam menentukan kesahihan sesuatu berita.
Kini dengan hadirnya media sosial seperti internet, whatsApp,twitter, instagram, telergram, facebook, blog dan sebagainya juga memerlukan agar kita mesti lebih berhati-hati.
Semakin hari kita membaca atau mendengar atau melihat orang sibuk menyebarkan kebencian, fitnah dan keburukan orang lain, mencipta berita palsu atau hoax demi kepentingan diri dan kelompok tanpa memikirkan kemaslahatan umat manusia secara keseluruhannya.
Saya tidak pasti apa yang menyebabkan banyak informasi atau berita palsu atau hoax tersebat di internet. Apakah mungkin kerana jumlah orang yang baik lebih sedikit daripada jumlah mereka yang menyebarkan informasi negatif terhadap sesuatu perkara atau isu.
Sepatutnya orang-orang baik lebih aktif lagi dalam menyebarkan virus-virus kebaikan. Jika mungkin, kerajaan haruslah juga mengambil tindakan memblok atau menghabuskan berita-berita palsu, fitnah dan sebagainya di media sosial atau enjin pencarian google.. Saya fikir pakar-pakar mengenai internet tahu bagaimana menghalang sesuatu berita palsu yang mungkin boleh meresahkan orang ramai kerana tidak benar.
Baru-baru ini, di beberapa kota di Indonesia seperti Surabaya, Semarang, Solo, Wonosobo, Bandung dan Jakarta mengadakan perhimpunan dalam deklarasi “Komunitas Masyarakat Indonesia Anti Hoax”  iaitu satu gerakan mendidik msyarakat mengenai bahaya berita palsu atau hoax. Bukan saja masyarakat yang resah, malah Presiden Indonesia, Jokowi juga berjuang melawan berita palsu.

Mungkin memblok sesuatu laman media sosial bukan satu-satunya cara. Kesedaran harus ditanamkan kepada anggota masyarakat untuk menapis atau meneliti informasi atau berita yang tersebar dalam masyarakat.
Masyarakat kita cenderung untuk `copy paste’. Dan kemudian memviralkan sesuatu berita tanpa mengetahui sejauh mana kebenarannya.
Sedangkan jika mereka berpandu kepada ajaran al-Quran, Allah SWT memang jelas mengingatkan agar kita tidak menyebarkan apa sesuatu perkara yang tidak pasti sejauh mana kebenarannya.
Dalam surah Al-Isra, ayat ke 36, Allah mengingatkan bahawa “ Janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya akan diminta pertanggungjawabaannya.
Dalam surat Al Hujurat ayat 6, Allah memperingatkan kita supaya memeriksa sesuatu berita dengan teliti. “Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan satu musibah  kepada satu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu”.
Itu sebabnya budaya copy paste atau salin tampal itu haruslah kita elakkan jika kita tidak tahu sejauh mana kebenarannya. Kita tidak tahu sejauh mana duduk perkara. Kita mesti meneliti siapa yang membawa berita. Dalam agama, dipertanyakan apakah si pembawa berita itu orang yang baligh, berakal, selamat dari sifat fasik dan hal-hal yang merosak muru’ah atau maruah harga diri.
Kedua, apakah khabar yang dibawa oleh pembawa khabar itu tepat, kerana kadang-kadang ada pertentangan antara satu berita dengan berita yang lain. Ramai orang yang baik, jujur membawa berita tetapi tidak sebagaimana mestinya. Itu sebabnya kita perlu check dan re-check sesuatu berita sehingga berita yang sampai kepada kita benar-benar benar dan tepat.
Ketiga, kita benar-benar menguasai dan memahami secara komprehensif terhadap maksud berita yang disampaikan itu. Ada kalanya, apabila kita menerima sesuatu berita yang disampaikan kepada kita , berita itu sudahpun ditokok tambah atau bercampur dengan persepsi si pembawa berita.
Kita harus menguji sejauh mana kebenaran sesuatu  berita itu sebelum kta menyampaikannya kepada orang lain. Saya kira check dan re-check, teliti dan teliti kembali itu, perlu kita amalkan untuk memastikan berita yang kita terima itu benar-benar benar.