Khamis, 5 Februari 2009

Contoh bayuk -lagu puisi Iranun

Tags

Bayuk ialah pusi rakyat yang terdiri dari kiasan-kiasan.Tujuannya untuk memberi kesedaran kepada masyarakat.


baling angka tubaw
sarandangan a gianatan
tunung sa munsala
sa kia tigang angka (ini dinyanyikan waktu memulakan bayuk)