Jumaat, 23 Januari 2009

Masihkah kau ingat, kalang sama

Tags

Masihkah kah kau ingat, serangkap kalang sama. Kalang sama, iaitu puisi suku kaum Bajau yang tinggi nilainya.

"Teintum ka ni kasi
zaman tiung pasi"

Masihkah kau ingat, sewaktu dahulu berjalan menyusur pantai.

teintum ka ni dudun
zaman ngelingka tanjung?


Masihkah kau ingat sewaktu berada di negeri orang?

zaman ngelingka selang
iko sedi nilawang

zaman kita merantau
banyak tepian yang kita lalui

Ini sebuah pantun untuk pemimpin sejati.

manuk-manuk embukun
ta jata kayu laga
mentedu iyu nugun
gempita alam dunia

Sekadar catatan, masihkah kau ingat kalang sama?