Sabtu, 18 Disember 2010

kutatap wajahmu Sembulan

Tags


Sembulan, dulunya perkampungan bumiputera.Sekarang, mungkin tidak lagi

1 comments so far

Masih ada, sedikit cuma. Mungkin tidak lama lagi, langsung tiada.