Khamis, 22 Januari 2009

Catatan mengenai Pinjaman Hassin

Tags


Pinjaman Haji Hassin merupakan salah seorang pemimpin dan tokoh Iranun yang paling dihormati. Beliau merupakan antara pelopor kebangkitan politik Iranun sejak 60-an. Tokoh ini pernah berjuang dalam Parti PEKEMAS pimpinan Tan Sri Dr.Tan Chee Koon. Beliau pernah bergiat dalam Parti United Sabah Action Party (USAP). Pinjaman pernah menjadi Setiausaha Politik kepada Menteri Kewangan Sabah.
Beliau kini merupakan Ahli UMNO di Kota Belud. Bersama MA Rahman yang bertindak sebagai pengarang, Pinjaman pernah menerbitkan suratkhabar Warta Sabah pada tahun 1971 di Pulau Pinang.
Tokoh ini amat berjasa kepada masyarakat Iranun dan Kota Belud. Tanpa peranan yang dimainkan oleh Pinjaman, masyarakat Iranun mungkin tidak mengalami sejarah kebangkitan.